Αναστάσιος Χαϊδάς - Αικατερίνη Χαστά
Διεύθυνση:
Μαραθώνος 5
Καματερό
Αττική
Ελλάδα

Τηλέφωνο: 210 2311983
Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου: 6971627685, 6946905665